Lorem ipsum dolor sit amet

Copyright © 2010 / Kontakt: info@prasatkaprostesti.cz/   www.prasatkaprostesti.cz 

/ Kopírování jen se svolením autora

REKORD! 
  4 222
prasátek!

Kniha o nás!

130 stran obrázků

a vyprávění  autorů Karla Aubrechta & Hany a Josefa Podzimkových.

Prasátka pro štěstí    Unikátní sbírka Hany Podzimkové      

K dostání (249 Kč)

v Jindřišské věži

v Praze 1.